Payments
  Cashing
– Customers to trade directly at the University of Quoc Tuan, the only cash payment at point of purchase.
– Customers ordering, delivery locations in Kien Giang Province and the place of payment, we will collect on delivery without a deposit.

Contact:

 

QUOC TUAN INPORT & EXPORT AGRICULTURAL MACHINERY SINGAL LIMITED COMPANY MEMBER

 

 

Address: No 115 Quarter Kinh B, Tan Hiep Town,Tan Hiep District, Kien Giang Provine, Viet Nam.

 

Mobile: +84939100331 (John Thach)

 

Email:  [email protected]

Website: kubotaphilippines.com

Thanh toán
   Thanh toán tiền mặt
– Khách hàng giao dịch trực tiếp tại trường Đại học Quốc Tuấn, việc thanh toán bằng tiền mặt chỉ vào thời điểm mua hàng.
– Khách hàng đặt hàng, địa điểm giao hàng tại tỉnh Kiên Giang và các địa điểm thanh toán, chúng tôi sẽ thu thập khi giao hàng mà không cần đặt cọc.
Tiếp xúc:
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT KHẨU MÁY NÔNG NGHIỆP QUỐC TUẤN
Địa chỉ: Số 115 Phố Kinh B, Thị xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang Tỉnh, Việt Nam.
Điện thoại di động: +84939100331 (John Thạch)
Website: kubotaphilippines.com