If you need advice and if the answer is not yet available , please send information to us for advice

Please click button send!

(Nếu bạn cần tư vấn và nếu câu trả lời là chưa có, xin vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để được tư vấn

Xin vui lòng bấm nút gửi!)
Question :
Kubota L4508 tractor VN is priced as much, when you buy the machine have to pay taxes is not it.?
Máy kéo kubota L4508 VN có giá bán là bao nhiêu, khi mua máy em có phải đóng thuế không ạ.?
Reply
With regard to the price he spent directly please call +84 939 001331 telephone numbers (John Thach)
Về vần đề giá anh chi vui lòng gọi trực tiếp số máy +84 939 001331 (John Thach)