To achieve the objective of the agricultural industrialization of our country’s rural areas, as well as respond to the development needs of the market MANUFACTURING COMPANY LIMITED AGRICULTURAL MACHINERY IMPORT QUOC TUAN Located at 115 group B Tan Hiep District, Kien Giang Province, specialized wholesalers, maintenance, maintenance, maintenance, overhaul agricultural products brand Kubota machines. In addition we are also a leading manufacturer of equipment and farming tools mechanization in agriculture.

(Để đạt được các mục tiêu của công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn của nước ta, cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP NHẬP QUỐC TUẤN Tọa lạc tại Quận 115 nhóm B Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, bán buôn chuyên ngành, bảo trì , bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa lớn nông sản thương hiệu Kubota máy. Ngoài ra chúng tôi còn là nhà xuất khẩu máy hàng đầu về thiết bị và công cụ nông nghiệp cơ giới hóa trong nông nghiệp.)

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TUẤN
GPĐKKD số : 1701990607 do sở KH – ĐT tỉnh kiên giang cấp ngày 09/02/2015
Địa chỉ: Số 115 KP Kinh B, Thị Tấn Tân Hiệp,Huyện Tân Hiệp,Tỉnh kiên Giang, Viet Nam.
Mobile: +84939100331 (John Thach)
Email: [email protected]
Website: kubotaphilippines.com

…………………………………………….

QUOC TUAN INPORT & EXPORT AGRICULTURAL MACHINERY SINGAL LIMITED COMPANY MEMBER

GPĐKKD: số 1701990607 do Sở KH – ĐT Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 09/02/2015
MST: 1701990607
Address: No, 115 Quarter Kinh B, Tan Hiep Town, Tan Hiep District, Kien Giang Province, VietNam
Email: [email protected]
Phone :+84939100331